About Me

EduPub Services provided by Edupedia Publications Pvt Ltd helps scholars in gaining an advantage in academic and professional fields. Write to us now to get support editor@pen2print.org

IJR VOL-1_ISSUE-6_JULY_2014

TABLE OF CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

Rajib Bhattacharyya
01-25
K.P. Uma
26-34
Ehsan Soleymaninejadian, Bao-Zhong Ji, Shu-Wen Liu, Xin-Wei Zhang, in-Jin Yang, Hong-Jiang Wang, Fang Ding
35-45
Parasaran Rangarajan
46-62
Pavitha N, S.N. Shelke
63-68
Babar Javed
69-75
Bindu Aggarwal, Deepak Kumar
76-82
Bindu Aggarwal, Deepak Kumar
76-82
Deepak Kumar, mr Anupam, Bindu Aggarwal
83-96
Deepak Kumar, Bindu Aggarwal, mr Anupam
97-100
Parmil Kumar, Deepak Kumar
101-111
Nishtha Attlas, Sheifali Gupta
112-117
Parmil Kumar, Deepak Kumar, mr Anupam
118-126
Deepak Kumar, Suman Lata
127-139
Jayakrishnan Nair, Pulkita Anand
140-147
Soumya Mohan Ghosh
149-164
Nirmal Kumar Betchoo
165-174
Aleksandar KITANOVSKI
175-187
R. Roshnath
188-199
Praveen Saraswat, Manoj Kumar Sain, Deepak Kumar
200-207
R. Venkatesh, Sriram Chandramohan
208-214
T. Rojamary, K. P. Uma
215-224
Chung Chin-Yi
225-228
Shailendra Kumar Bohidar, Ritesh Sharma, Prabhat Ranjan Mishra
229-234
M. Brindhamani, T. Manichander
235-243
Princy Sharma
244-250
mers Anupam
251-259
Muhammad Usman Khan
260-273
Sreesha Ch
274-286
Pudashine Kumar, Dilip Gyawali
287-293
Imran Ali
294-302
S. K Lahiri, A. D Pandey, K Bhattacharya, A Sinha, B Vishukanth, I.V.P. Ravichandra
303-319
E. Bhaskar, T. Muneiah, Ch. Venkata Rajesh
320-328
Thamraj Ghorsad
329-338
Nebiyu Dereje
339-363
Deepak Upadhyaya
364-385
R. Regmi, S. Tiwari, R. B. Thapa, G.B. K.C
386-394
Sandeepak Bhandari, Tarun Sharma, Jagpreet Singh
395-400
Karteek Madapana, Debasis Mohanty
401-411
Savita Gahlawat
412-416
Swati N. Sonune
417-423
Uzma Batool
424-432
Fatehbir Singh, Shakti Singh
433-440
Syed Lutful Kabir Chowdhury
441-451
Muhammad Usman Khan
452-462
Kooffreh Bassey Essien
463-476
Archana Nara
477-484
Vandna Pathak, Ravindra Singh, Pankaj Gautam
485-491
mrs Kalita, P.C. Kalita, P.J. Doley, F.A. Ahmed
492-498
Irfan Haider
499-507
Ankita Gupta
508-523
B.S. Sahani, N.H.S. Ray
524-534
Harit Kumar Yadav
535-544
Narinder Kumar Sharma
546-552
Vivek Shankhdhar, Neeraj Kumar
555-565
Ramesh Subramanian
566-574
A Rajalakshmi, K.M. Sumathi
590-600
Saha Malay
601-604
Prateek Nigam, Monika Sahu, Vijayshri Chaurasia
605-610
Anil Kumar S, Vijaya Kumar H A
611-621
Viplav Srivastava
622-625
Thamraj Ghorsad
626-634
Savita Gahlawat
635-641
Ramprabesh Prasad Chauhan
642-649
Chirag M. Patel
650-654
G. Sankar
655-673
K.P. Uma, A. Gomathi
676-688
Reena Mittal
689-693
B. Hyndavathi, V. Lakshmichaitanya
694-700
Ritesh Jameendar
701-709
Ritesh Jameendar
701-709
Pallavi Tiwari
710-715
Amanim Jimmy Iwok
716-724
B.Venkateswara Reddy, P. Bhaskara Reddy, P. Satish Kumar, S. Siva Reddy
725-731
Bibi Effat Tahira, Monika I Khan, Rumana Saeed, Shomaila Akhwan
732-750
Syed Zulqadar Hassan, Tariq Kamal, Syeda Zahra Naqvi
751-759
Kwabena Abrokwa Gyimah, Felix Addo-Yobo
760-771
P.K. Sehajpal, P.J. Singh
772-779
Suraj Kumar
780-788
Dharamveer Bharti
789-799
Rakesh Patel, Anupam R. Chaube
800-810
Zia Anjum, Martin Michele
811-833
Isha Gupta, Rashpinder Kaur
834-838
Sheifali Gupta, Er. Garima
839-842
John M. Zamen
843-848
Deepak Kumar
849-852
Besteena K J, Philumon Joseph
853-860
S.J. Kulkarni, J.P. Kaware
861-871
Uzma Qureshi, Prashant Baredar, Anil Kumar
872-879
Gowthami Chinthala
880-886
Mili Patel, Anupam R. Chaube
887-897
Muhammed Salim K
898-901
Khanal A.
902-915
K. Ujjwala
916-921
Sinan LEVEND, Rahmi ERDEM
922-931
Narinder Kumar Sharma
932-943
Narinder Kumar Sharma
944-953
Gurlal Singh
954-965
Vivek Parkash
969-974
C. Mohammed Gulza, Ragini Kashyap
975-980
Lakhbir Kaur
981-987
Swamy Polgoni, Sudarshan Bandi, S. Nagi Reddy
988-995