About Me

EduPub Services provided by Edupedia Publications Pvt Ltd helps scholars in gaining an advantage in academic and professional fields. Write to us now to get support editor@pen2print.org

IJR NATIONAL CONFERENCE ON RECENT ENGINEERING TRENDS

TABLE OF CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

Vyom Bhushan, Parhad Atul Waman, Nikam Sachin Arjun, Veerbha drappa
1-3
Jayashri Khedkar, Sonali Mukhekar, Ganesh Hiwale, S. Pratap Singh
4-8
Jyoti Chikane, Gaikwad Priyanka, Kishor funde, Ritesh Thakur
9-12
Kenkar K.S, Kadlag V.A
13-18
Kadlag V.A, Kenkar K.S
19-22
Kanade Priyanka Arjun, Dhokale Vijay Nanabhau, Bhakare Mahesh Mahadev, Ajay K. Gupta
23-27
Neeta Pingale, Shweta Khedkar, Bhau Gawade, Ritesh Thakur
28-34
Gundecha Nilesh, Supekar Namdev, Ransing Kailas, Bhambure Ratnadip, Ritesh Thakur
35-40
Debobrata Banerjee, Prasad Khote, Preetam Shastri, Mahesh Patil
41-46
Tathe Varsha Bhimashankar, Shelke Swapnil Shantaram, Lonari Rutuja Govind, S. Pratap Singh
47-52
Vaishali Gupta, Santosh Surnar, Krutika Thakur, Ritesh Thakur
53-56
Sonali Bhujbal, Vishal Gite, Dhanashree Magar, Ajay Gupta
57-60
Jasud Sandhya, Palande Shraddha, Chavan Amruta, Shinde Sujata, Pratap S Singh
61-66
Snehal Shahaji Varpe, Somnath Sakore, Vishal Mate, Ritesh Thakur
67-72
Kore P. N., Swami P. S., Vardhman R. R., Kulkarni J. G.
73-79
Aditya M. Gaikwad, Shrutika R. Gore, Pranali S. Kalamkar, Ashish M. Maske
80-85
Dhumal Hrushikesh S., Shelar Kashinath V., Lakule Suhas J., Hande Tushar D., Kodarkar Nakul M.
86-92
Pokharkar Mayur S., Borkar Rupali R., Thite Archana S., Jogdand Varsha L.
93-99
Prajakta Jagtap, Vyom Bhushan
100-102
Rampal Preeti B., Lokhande Mayur S., Gawale Pragati V., Lathkar Yogesh V.
103-109
Vishnu D. Malgunde, Raman B. Kulkarni, Pramod K. Gharbudave, Deepa Pandit
110-114
Shravankumar S. Jannam, Siddhesh S. Tendle, Sujit Wagh
115-120
Santosh S. Bhandari, Anita P. Ichake, Vidyanjali N. Sayambar, Ashish M. Maske
121-124
Sugandh Goswami, Arif Mujawar, Niraj Dubey, Yogesh C. Lathkar
125-128
Dhokale Shubham B., Gadekar Shrikant K., Ekad Akshay B., Kodarkar Nakul M.
129-134